Wil van God

Wil van God

Heer, ons bid vandag: Laat U wil geskied
Soms dink ons die woorde is net verniet
Soms voel dit of mens teen die mure vas bid
Niks gebeur en mens voel hoe jy jouself van binne verset
Maar soms is dit wat ons nie wil hoor, deel van U wil
Soms is ons harte versteur en ons word nie heeltemal stil
Heer, dis maklik om te vra dat U wil sal geskied as dit goed gaan Dis maklik om vra dat dinge volgens U wil moet gebeur as daar geld is En soms dink ons dis maklik om vir U wil te bid as ons gesond is Dis selfs maklik om vir U wil te vra as ons die mooiste melodi het om na te luister
Maar soms is die donderweer oorweldegend hard en ons wil net wegkruip Soms lyk dit of U wil beteken dat dit die einde van alles is Soms verstaan ons nie waarom ‘n geliefde deur U opgeraap word nie Heer, dan is dit vir ons as mens moeilik om U wil te vra en te aanvaar Heer, help ons om altyd te onthou daar is ‘n doel vir als in ons lewe En wanneer ‘n geliefde van ons deur die dood gevat word is dit die lewe Al is dit swaar en seer, baie alleen, dit is die lewe
U wil vir ons is dan om nader aan U te kom en by U te skuil
Heer, U alleen kan ons troos wanneer ons in U omarming huil
Heer, ons sien baie pyn in ons land wanneer ons na die koerante kyk Heer, moord het ‘n spel van mag geword, of so dink hulle
Maar dis juis in die dood wat ons opstaan, want U alleen het die Mag in die dood U Heer, maak ons, as kinders van God, sterker wanneer ons by U skuil U leer ons weer om te bid vir krag en vir sterkte
Heer, leer ons om op U te vertrou ook wanneer ons seer het en bloei Heer, leer ons weer om U in gebed te nader en ons harte stil te maak Want U alleen kan ons in die dood laat opstaan as ons toelaat dat U ons aanraak Heer, U het U Seun ook laat opstaan na Sy dood, want dit was U wil Heer, ook Jesus, het seer gehad en getwyfel, maar U wil was die Lewe in Sy dood Daarom bid ons vandag dat U wil sal geskied en dat ons daarby sal berus.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply