Water

DIE WATER. Joh 7:37-38 lees soos volg: “En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: ’As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê” strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” Ons weet dat water die vernaamste bron vir alle lewende wesens is. In Op14:7 sien ons dat God die Skepper en Voorsiener is van hierdie vloeistof wat so belangrik is vir oorlewing van die mense, diere en plante groei op aarde. Die woord water word 461 keer in die Bybel aangetref. Die aan wending van die woord water word in verskillende kontekste aangetref: God voorsien water en beheer dit – Eks 14: 21-29, Job 5:10 en Ps 107:35. God voor sien die Israeliete bonatuurlik met water – Eks 17:1-7, Ps 78:16 en Jes 35: 6-7. God gee vir die Israeliete ‘n waterryke land – Deut 8:7. God belowe om die Israeliete se water voorsiening te seen solank hulle Hom gehoorsaam – Eks 23:25. Die woord water is ook figuurlik gesproke aan gewend in die Bybel: Dit verwys na mense wat nie deel uitmaak van God se Koninkryk nie – Jes 57:20 en Op 17:1, 15. In Jer 47:2 word verwys na die militêre mag van die Filistyne. Dit verwys na ‘n vernietigende mag in Ps 69:2, 15 en Ps 144:7-8. Water is gebruik by die tabernakel vir fisiese en op simboliese wyses – Eks 29:4 en Num 8:6-7. In Eks 40:30-32 sien ons dat die priesters gewas het voordat die altaar met brandende offergawes genader is. God is die Bron van lewende water. Slegs deur Hom en Sy Seun Jesus Christus kan mense die ewige lewe ontvang – Joh 17:3. Jer 2:13 sê dat God die fontein van lewende water is. In Joh 4:7-15 vertel Jesus die Samaritaanse vrou dat die water wat Hy sal gee, ‘n fontein van water sal word wat opspring tot in die ewige lewe. In Op 22:17 sien ons die uitnodiging na mense wat dors het en die belofte dat die water van die lewe verniet is. In Heb 10: 19-22 word ons as God se kinders vermaan om in geloof te volhard. Gebed: Dankie Here vir U water.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply