Voor U neergebuig

Heer, nederig staan ons voor U.
Ons rug vasgepen teen ‘n muur. Onskuldige mense word wreed vermoor. Heer, hoor ons smeekgebede om hulp.
Al hierdie dinge is voorspel as tekens van die eindtye.
Heer, U volk staan voor U en vra vir hulp, genade.
U is ‘n God van wonderdade.
Vir U is niks onmoontlik.
Heer, ons bid vir ons medemens.
Maar meer nog Heer, bid ons vir die vyand.
Maak hul bewus van U grootheid.
Heer, laat grond bewe waarop hulle staan.
Laat die aarde oopskeur en hulle insluk sodat hulle U mag sal besef. Heer, maak hul harte sag.
Breek die haat wat hul koester.
Heer, uit ons eie krag staan ons magteloos.
Verward en onseker oor die toekoms.
Heer, U genade omvou ons elke dag.
U guns volg ons waar ons gaan.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply