Vat ‘n ruskansie

Alles voel dalk vir jou te veel op die oomblik, dalk is daar net te veel dinge wat jou aandag nodig het Soms is die rots hier voor jou net te hoog en maak die onbekende jou bang. Staan net ‘n oomblik stil en maak jou oë toe. Voel My aanraking wat jou op die pad sal hou. Luister na My fluisterstem wat jou sag nader roep. Ek verstaan as jy soms moedeloos raak. Ek verstaan as jy soms voel jy kan in woede uitroep. Die lewe is nie altyd ewe maklik. En soms is nuwe besluite in die begin ‘n deurmekaar spil. Maar jou lewenspad is altyd oppad na My doel vir jou. Ek ken die pad waarlangs jy moet loop. En al is dit soms toegegroei met doringtakke, en al kan jy nie My spore sien om te volg nie, gee net een tree op ‘n slag. Ek is altyd besig om mense op jou pad te sit. Iewers voor in die pad sal die dag weer helder oopbreek voor jou. Binnekort sal jy die mooiste uitsig voor jou sien. Bid net elke dag vir krag en leiding. Volhard in jou geloof in My. Want Ek is by jou.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply