Vandag

Heer, ek hef my hande op na U. Ek voel die genade wat ek van U ontvang. Heer, laat dit deur my hele wese versprei.
Laat my gedagtes U loof en prys vir U goedheid.
Laat my siel juig, want in U is ek vry.
Heer, laat my hande iemand optel vandag wat moeg en oorlaai is. Laat my mond woorde spreek wat sag en heelend is.
Heer, laat my oë dieper kyk om die pyn, eerder as die houding in my medemens raak te sien. Heer, gebruik my vandag as ‘n wapen vir U kosbare siele wat vandag swerwend of sterwend is.
Heer, raak mense aan vandag wat met skor, emosie belaaide stemme, smekend na U roep. Heer, vandag is ‘n besondere dag.
Vandag gee U nog ‘n kans aan ons elkeen.
Heer, vandag gaan U vele wonderwerke laat gebeur.
U maak my opgewonde vandag. U is ‘n awsome God.
U is die Lewende God.
Heer, my siel juig want deur Jesus se kosbare bloed is ek vry gekoop.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply