Smeek gebed

Met my hande voor my gesig, asof ek nie kan verder kyk,
wag ek dat die bose uit hierdie nag moet wyk.
Angsroep klink onhoorbaar op in die remoer om my,
mag hierdie aaklige nag net vinnig verby.
Heer, hoor die mense wat na U roep en vra.
Nat soveel kan ons alleen dra.
Heer, asb…. Hoor ons roep na U.
Vasgevang in ‘n gevoel van haat,
my God, my God, waarom voel dit of U ons verlaat ?
Waarom voel dit of ons gebede saam met rook uit die pistool net tot niet gaan ? Heer, hierdie gevoel van verlatenheid
Heer, hierdie magtelose toe kyk na gesaaide lewelose ligame… Heer, hoor ons roep en wees ons genadig
Heer, wees ons anker en ons lig.
Help ons om nie ons geloof te verloor.
U is ‘n God van liefde, en hierdie is maar net deel van die tekens. U wil ons maar net leer dat die tyd op aarde se kort is.
U wil ons net weer laat verstaan dat ons nog so baie siele moet red. Heer, gee ons die krag om deur dit als op U te fokus.
U is ons krag, U hoor ons smeek gebede.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply