Skerwe

Jou stukkies skerwe het Ek gepak om presies in jou kaleideskoop te pas. Vanuit jou vuurtoring sien ander verlore siele die mooi lig wat jy uitstraal. Ek weet jou pad het soms hoë opdraandes. En Ek weet soms raak jou bene moeg en seer. Maar al hierdie dinge op jou pad is ter voorbereiding. Al die donker wolke en harde donderslae bring nuwe lewe en lig. En soms lyk jou woestyn of dit nooit weer gaan blom nie. En tog… Op daardie oomblik is daar iemand wat sonder liefde sy eie stryd moet voer. Iewers is daar iemand wat worstel met persoonlike vrae. Weet dat Ek steeds jou God is. Weet dat Ek jou ware siel ken. Ek verstaan jou. Ek weet waarom jy so voel en so reageer. En op die ou end gaan die lewe daaroor dat jy moet lewe vir My. Jou einddoel het Ek vir jou bepaal. Ek stuur mense op jou pad vir My doel vir hul lewens. Elkeen se stryd het Ek vir hul uitgewerk. Vertrou op My en wees lief vir wie jy is. Ek ken jou soos geen mens jou sal ken. Ek het jou lief soos niemand jou sal kan liefhê. Onthou altyd die mense om jou sien almal ‘n ander deel van jou, maar Ek sien jou as My skepping. Kom vind jou toevlug by My.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply