Onbeantwoord

Heer, my woorde is min vandag. Ek weet U is altyd in beheer. Maar soms is dit swaar om afskeid te neem.
Soms is veranderinge moeilik verstaanbaar.
Om my, baie naby aan my word ander se lewens onherroeplik verander. En ek wonder, waar laat dit my ?
Ek weet U is in beheer van my lewe.
Maar steeds voel ek gevaarlik naby op die rand.
Skielik word my wêreld rond geskud.
Heer, hou my vas in hierdie rond-om-talie.
Maak my bene sterk om vas te staan.
Heer, raak my vriende aan wat hul lewens moet aanpas.
Heer, help ons wat hier moet oorbly.
Ons wat moet sinmaak uit dit als.
Ons almal weet dat niks vir altyd hou nie.
Maar tog word mens soms onkant gevang.
Soms moet ons maar net weer stil word.
Heer, dankie dat U altyd alles vooraf weet.
Dankie dat U ons by staan.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply