Net vir jou

Die dag toe Ek jou bedink het
en op elke spesiale detail gelet het,
was daar ‘n groot glimlag in My hart.
En elke spoor in voorspoed gekaart.
Elke oomblik wat jy seer gekry het in jou lewe,
het My bolip saam met joune gebewe.
Elke keer wanneer Ek kon sien jy neem ‘n verkeerde besluit
het Ek hard en dringend vir jou gefluit.
Soms het jy dit gehoor en teen jou binneste verset
gelukkig kon Ek ingryp en jou red.
Soms moes Ek, nes jy, My asem intrek
en hoop dat My plan die keer gaan werk.
Maar altyd deur was Ek besig met jou.
So wees gerus, want ook die keer kan jy op My vertrou.
Kom plaas jou hand in Myne vandag.
Jy sal verstom wees oor die geluk wat op jou wag.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply