‘n Feesmaal

My liewe kind die hemel juig vanaand saam met My.
Ek juibel en juig, Ek is so bly.
Soveel van jou geliefdes het gebid vir hierdie oomblik.
So baie seer, trane, verwyte oor jou onverskillige blik.
Maar nou is als vergete en verby.
Ek is saam met hulle bly.
Die eenigste stap wat moes neem was tot voor My.
En nou is Ek saam met hulle bly.
Al die pad was Ek saam met jou,
besig om jou te beskerm en veilig te hou.
Nooit kon Ek jou in daardie toestand in satan’s hand los.
Daarom het Ek als probeer om jou daaruit te verlos.
Maar nou moet jy My vertrou en op My steun.
Baie vriende en hulp sal Ek jou verleen.
Waak teen die aanslae en terugslae wat op jou pad sal kom.
Vertrou op My en My genade sal jou verstom.
Ek het jou op jou naam genoem want jy is myne.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply