Lewende water

Lewende water

Heer, maak my ‘n stroom water wat U liefde aandra
Maak my ‘n werktuig wat ‘n antwoord is op ‘n ander se vrae
Laat my woorde en dade die stroom van lewende water wees
Vul my hele wese met U liefdevolle Gees
Heer, plaas ‘n glimlag op my lippe om ‘n ander te troos
Ons mensekind is so kosbaar, so broos
Heer, my doel het U lank reeds bepaal
Ek is gestuur om die beste uit ‘n ander te haal
Vir ander mense het U my geskape en gevorm
Ek sal nie bang wees vir enige storm
Solank U my nodig het Heer, sal ek op U wag
In my hart is ek opgewonde ek sing en lag
Dankbaar ontmoet ek nuwe mense wat U na my stuur
In my voel ek U planne brand met ‘n hunkerende vuur
Ons land sneuwel onder haat en pyn
Soveel onreg geskied en steeds bly U liefdes lig skyn
Heer, U het ons almal geskape om vir U te werk
Leer ons elke dag dat U ons bystaan en versterk

Posted in Gedigte.

Leave a Reply