Laaste gedagte vir die dag 9 Junie ’17

Via Ria Thorpe

??Laaste gedagte vir die dag. ??Matt. 5: 23,24. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.?? Kind van die Koning, hoe is jou verhouding met ander om jou? Le dit dalk in skerwe? Dit is moeilik, ek weet, maar bring van jou kant jou bes om die verhouding te herstel, want gebroke mense verhoudings belemmer ons verhouding met God. Los die wrewel so gou as moontlik op. Of is ons skynheilig deur te se ons verhouding met God is reg, terwyl ons verhouding met ander veel te wense oorlaat. Ons verhouding met ander weerspieel ons verhouding met God. Maak vrede, want God is ‘n God van vrede. Die helingsproses is nie altyd maklik nie, Maar met die hulp van ons Vader is alles moontlik. Hy gee vir jou die woorde in jou mond, en ‘n liefdevolle gesindheid dit is sy salf op die wonde. Ons moet net vra! Deur dit te doen, is daar ‘n enorme las van jou skouers af. Onopgeloste geskille en woede lei tot hartseer, spanning en ander negatiewe gevolge. En dan ly die geestelike lewe daaronder, en skade word berokken. Dit belemmer jou lewensgehalte en beperk jou potensiaal. Moenie verder daarmee saam leef nie. Bring dit vir die Here, en Hy sal jou lei. ???? Ons Vader, wat in die hemel woon, vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Here U het met ons as mens versoen, my Here help my dat ek die inisiatief sal neem oom vergewensgesind te wees en ook ander te vergeef soos U gedoen het. Dankie my Vader, vir U vergifinis en liefde. Amen.?? Goeienag, jy kan ‘n rustige nag geniet want die Here het jou vergewe. Die Here seen u.  ???

Posted in Gedigte.

Leave a Reply