Jesus

Dankie dat U mens geword het,
U geboorte was alreeds ‘n wonderwerk
Lank reeds het mense op aarde U koms voorspel
‘n Ster het die wysemanne na U gelei.
Al het hulle duur geskenke gebring, was dit onnodig.
U doel was grooter as die mensekind, en dit het U geweet.
Van kleins af mense na U Vader gelei. U wonderwerke het gou versprei. Mense het geglo om net aan U kleed te raak kan hul genees.
Jesus, dankie vir U voorbeeld.
Dankie dat U ons nie verag het nie.
Dankie dat U ons die ware weg kom wys het.
U verhaal van spot en vernedering sal min kan verduur.
Vele kanse het U gehad, mag het U gehad, maar dit als het U vir wonderdade gebruik. Die geboorte van die Hemelskind.
Die Verlosser van ons sonde.
Die Een wat alles weet en verstaan.
Lei ons om soos U te wees.
Jesus, geen werke van die mensekind sal ooit naby U kom nie. Ons dank U Jesus vir U liefde en wonderdade.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply