Is jy gereed?

Weereens stuur Ek vir jou ‘n uitgestrekte hand vandag.
Skrik wakker en kyk om jou rond.
Let op na die tekens wat Ek vir jou stuur.
Vul nie jou tyd met dinge wat My nie aangaan,
leef so dat mense My boodskap van goeie hoop sal sien in jou dade.
Vertel vir ander van My genade wat ek aan jou bewys.
Gebruik jou tyd om meer van My te leer,
of om ander van My te leer.
Wees soos die wyse vroue wat gereed was vir My koms.
Vul jou gedagtes met positiewe denke.
Wees bedag op jou woorde teenoor ander.
Dink voor jy van iemand anders praat.
Kyk om jou rond en weet dat jy nie alleen is nie.
Luister na My stem in die stilte van die nag.
Wees lief vir die mense wat Ek aan jou gee.
Behandel almal met respek.
Wees nederig oor die gawes wat Ek jou gee.
My kind, raak nie opstandig oor dit waaroor jy nie beheer het nie.
Ek ken jou drome, maar Ek ken ook jou pad.
Ek het jou gevorm en sekere paaie vir jou voorberei.
Vergewe die wat jou kwaad aangedoen het.
Vergewe diegene wat jou op ‘n dwaalspoor gelei het.
Vergewe jouself vir foute wat jy gemaak het.
My geliefde kind, omring jouself met mense wat My lief het.
Wees voorbereid want jou laaste uur is net aan My bekend.
Neem My uitgestrekte hand in gebed,
want jy is vir My kosbaar.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply