In U teenwoordigheid

In U teenwoordigheid

Heer, in U teenwoordigheid is ons so klein en min
Maar U ag ons die mees belangrikste van alles wat U geskape het Die wind is soos U asem wat U gebruik om die water te kry waar U dit benodig Daardie selfde asem het U in ons longe kom blaas sodat ons lewe het Die son is die instrument wat U gebruik om hitte oor die aarde te bring Maar ons woorde en hart het U geskep om hitte te gee aan ‘n eensame siel Die maan en sterre het U geskape om lig in die donker te bring Maar ons woorde en dade gebruik U om as ‘n lig vir ander te dien Die diere het U vry en sorgeloos gemaak sodat hulle as voedsel vir ons kan wees Maar ‘n vriendelike woord en ‘n gelukkige siel is voedsel vir ‘n gebroke hart Heer, in U teenwoordigheid voel ons klein en min
Maar U het ons baie lief, en dit gee aan die lewe sin
Heer, maak ons dankbaar want uit U Hand ontvang ons alles
Heer, maak ons bereidwillig om vir U te werk
Heer, maak ons voetval lig om U te kan volg
Ontvang ons gebede wat soms sonder woorde is
Ontvang ons verskonings wat soms net in ons gedagtes bly
Ontvang ons trane wat na binne huil
Heer, sonder U is ons minder as niks
Maar U teenwoordigheid lig ons op en maak ons Hemelkinders

Posted in Gedigte.

Leave a Reply