Ek sê vir julle

Ek sê vir julle wie in My bly sal die Lewe kry.
Ek is die weg na die Vader.
Kom na My toe en Ek sal jou leer.
By My sal jy kan rus.
Ek sien jou pyn en hoor jou gebede.
Eenmaal het Ek ook voor ‘n keuse gestaan.
Maar My Vader het geweet wat Hy beplan en waarom.
Ook Ek is in die woestyn versoek deur die duiwel.
Maar Ek het geweet, My pyn, My versoeking, My kruis.
Dit alles was nodig om jou te red.
Deur Sy genade kon Ek die pyn en venedering verduur.
My geliefde, kom rus by My.
Roep My naam.
Want Ek is die weg.
Glo in My opstanding, want daarin lê jou verlossing.
Glo in My wonderdade en weet dat Ek wonders doen deur jou.
Soek na My in jou tye van nood. En loof en prys My naam.
Ek, Jesus Christus, die Seun van God, is jou verlosser.
Al doen jy reeds baie wonderdade.
Al verkondig jy reeds die werke van My Vader.
Al gee jy reeds baie vir behoeftiges.
As jy My nie aanvaar as jou verlosser.
Is al hierdie dinge vir jou van geen waarde.
Geen mens sal die dood oorwin met goeie dade.
Jy kan alleen die dood oorwin deur in My te glo.
Jou siel smag na My.
Jou siel weet Ek is die sleutel vir jou kettings.
Kom na My almal wat moeg en oorlaai is.
Jou naam ken Ek reeds.
Jou hulpkreet het Ek reeds gehoor.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply