Diepe aanraking

Heer, ek bid vir U aanraking en ingryping in hierdie besondere persoon se lewe. U ken die hartseer en pyn.
U weet wat die ware rede is.
Ek bid dat U dit in U hande sal oorneem en verwyder.
Heer, laat die persoon wat hier lees U wonderwerke in hul lewe raak sien. Soms wil ons net alles anders hê,
soms, Heer, raak ons so opstandig oor ons lewe.
Heer, raak ons asb aan op ‘n manier soos ons dit nog nooit beleef het nie. Maak ons ryk Heer aan U seëning.
Jesus, stap weer hier tussen ons deur en maak U teenwoordigheid sigbaar. Ons lewe in ‘n tyd van haat en wanhoop, Jesus kom bring weer U onbaatsigtige liefde in ons samelewing. Jesus, kom leer ons asb weer om tot U Vader te bid.
Maak U voetval weer sigbaar in ons lewe.
Jesus kom leer ons weer van U wonderdade in hierdie donker tye waarin ons leef. Dankie Heer dat U Engele soms doodgewone mense is.
Ek bid ‘n diepe aanraking van U genade in ons elkeen se lewe vanmore. Heer, gebruik ons trane as genade reën, en reinig ons van dit wat tussen U en ons staan.
Maak ons weer dankbaar vir U aanraking in ons lewe.
Amen.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply