Die Offer

Met ‘n glimlag kyk Ek oor jou,
in die wete jy is gered.
My kruisdood is vir jou.
Nou mag jy in gebed tot die Vader nader.
Jy is nie meer beperk tot ‘n sekere dag of tyd.
Jy hoef nie meer deur iemand anders met Hom te praat.
Geen mens of instansie het ‘n houvas op jou.
Jou redding is slegs deur My kruiseging.
In liefde het Ek Myself oorgegee vir jou.
Ek kon Myself red van hierdie Kruis.
Kon almal uitwis met een bevel.
Maar Ek het nie.
Van hierdie beker moes Ek drink.
My bloed het vir jou gevloei.
My liggaam is vir jou geoffer.
Gaan in vrede en verkondig hierdie blye boodskap.
Kennis is mag.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply