Dankbaar

Dankbaar staan ek voor U, my Hemelvader:
ten spyte van die gaos om my,
al lyk dit of die hele wêreld inmekaar tuimel,
elders heers daar oorlog,
maar in my is daar ‘n Hemelse vrede.
Mens vernietig mens,
geliefdes leef in onmin en twis,
kinders verwerp hul ouers,
vriende raak jaloers en opstandig,
maar U genade is steeds oor my.
Heer, dankbaar kyk ek na my eie lewe;
U lei my na ‘n plek van rus,
U genade bring my veilig by my bestemming,
my bietjie laste maak U lig vir my.
Heer, U stuur my uit om U boodskap van vrede te verkondig.
Danbaar staan ek vermore verleë;
U het my uitgekies vir U grootwerk,
U liefde seën my elke dag,
my naam is in U handpalm gegraveer. Heer, dankie vir elkeen wat my lewe deel. Ek bid vir die wat bakhand staan,
ek bid vir elkeen wat U nodig het vandag.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply