Glimlag-oomblikke

My gedagtes ritsel oor jou glimlag-oomblikke in my lewe,
jy’s my alles wat my asem gee.
Elke tree wat jy voor my uit loop
laat my jubel en vrolik sing.
Ek weet ek sê dit te min,
en soms antwoord ek somder om regtig te luister,
maar my gebede is altyd daar om jou te versterk.
My drome bou ek om jou as my middelpunt.
Ongeag waarmee ek besig is,
my gedagtes draai kort-kort om jou.
My hand volg die lyne om jou glimlag,
sodat ek dit my myne kan aftrek as ek hartseer is.
Jou skoene wil ek aantrek sodat ek in jou spore kan volg.
My soene plak ek in jou handpalm sodat jy dit naby jou hart kan dra.
Dankie my liefling dat jy steeds aan my sy is.
Dankie Heer vir hierdie besondere lewensmaat.
U het ons vir mekaar geskape.
Dankie vir die voorreg om U in ons lewens te mag hê.
Sonder U genade beteken ons liefde niks.
@ geskryf deur Amanda Boucher 24/09/2017

Luister

Wanneer die reënboog se helder kleure verdof,
en druppels in die grondpad ontplof.
Wanneer die las van die dag te swaar word,
en die leemtes in jou siel te groot word.
Wanneer almal se gebabbel jou doof maak,
en jy voel of jy wil versmoor aan jou eie hartseer.
Wanneer die donkerte om jou, jou blind maak,
en wanneer jy net bewus is van die 6 voet muur om jou.
Raak dan stil vir ‘n oomblik en luister.
Luister verby die stilte wat so oorverdowend klop.
Luister verby die raadgewers wat jou niks vertel.
Luister met nuut ingestelde sielsore.
Die Here het ‘n boodskap vir jou.
Wanneer die lang vingers van eensaamheid aan jou ruite tik.
Wanneer die tolbos in jou woestyn al is wat jou wonde oop krap.
Wanneer die donkermaan se koue vingers teen jou ruggraat af tuimel.
Stel jou geestes gevoel oor in,
want Jesus hou jou styf teen Hom.
Wanneer vrees die enigste rede is wat jou hart laat klop.
Wanneer bekommernis jou enigste vriend geword het.
Wanneer haat soos vuur oor jou lippe loop.
Dink dan aan Jesus se woorde aan die kruis:
“Voorwaar Ek sê vir jou vandag sal jy saam met My die poorte van die Hemel ingaan”
Wie is ons as mens dan om te oordeel?
Vergeet nie jou doel op aarde.
Vergeet nie die mense wat vir jou bid.
Vergeet nie om dankbaar te wees.
Wees dan geseënd en gaan in vrede verder van hier.

@Amanda Boucher 24/08/2017

Stel nie meer langer uit

Deur die muur wat jy om jou bou deur harde woorde,
die vore wat jy elke dag grou om veilig op jou eiland te voel,
al sit jy elke aand in die donkerte om My lig buite hou,
steeds gee Ek nie op nie.
Elke dag stuur Ek My engele in verskeie gedaantes na jou.
Elke uur van die dag is iemand besig om vir jou te bid.
Eendag sal jy tog toegee aan My liefde vir jou.
Ek stuur vir jou die glimlag van ‘n kind om jou hart te verwarm.
Ek stuur vir jou boodskappe, al wil jy dit nie lees nie.
Jou tyd raak min om My hand te vat.
Kyk om jou rond en sien die tekens wat Ek jou stuur.
Al lag jy vir die mense wat jou van My vertel,
al dink jy jou lewe is lekker gemaklik en jy het My nie nodig nie.
Wees vandag gewaarsku.
Ek neem ‘n direkte aanslag vandag.
Ek sê in hierdie woorde vir jou:
kry jouself gereed vandag.
Neem My aanbod aan vandag.
Moenie langer wandel op jou pad.
Luister na My woorde,
laat jou siel vandag jou toekoms rig.
Ek het jou geskape na My beeld,
Moenie langer uitstel om na My te kom.
Wees gereed vir My koms.
Jou naam is in My handpalm geskryf,
want jy is vir My baie kosbaar.

@Amanda Boucher 22/08/2017

Gebed van een wat sug en steun

Soms, Heer, loop ek weg van U liefdesarms,
soms vergeet ek, hoe belangrik U omhelsing regtig is.
Vergewe my dat ek soms vergeet om my seëninge tel.
Dankie Heer, vir die voorreg om ‘n vrou te wees.
Dankie vir die besondere mense wat my pad daagliks kruis.
Heer, hou my stem sag en my liefde opreg.
Leer my weereens om te vergewe, maar veral om te vergeet.
Hou my vas Heer, wanneer my gedagtes van U af verdwaal.
Heer, so maklik verloor ons fokus.
So maklik trap ek soms in die strikke van die lewe.
Heer, my kennis is so verskriklik min oor wat daar buite aangaan.
Ek wil al die mense aan U opdra.
So baie seer en geestelike pyn word daagliks verberg.
So baie mense probeer met maskers deur hul pyn werk.
Ek bid U Heilige Gees oor hulle.
Dankie vir die voorreg om die goeie in die lewe te ervaar.
Dankie Heer, vir die ontelbare seëninge in my lewe.
Heer, hierdie gebed bid ek vir elkeen wat vanaand wonder oor U bestaan.
U wonderwerke bid ek oor elkeen wat vanaand ‘n vloek oor U wil spreek.
Heer U genade is ook vir hulle.
Dankie Heer, dat U vir ons tekens stuur uit die hemel.
Dankie dat U ons so onsaglik baie lief het.
Heer, ek bid U seën oor elke persoon op aarde.

Seisoene in jou lewe – Herfs

Die oranje van die blare is soms amper ‘n dieprooi.

Met my gedagtes na binne gekeer,

tyd om te besin oor waar ek is.

Waarom sien ek net die dorre blare raak?

Waarom voel ek net die skerp snykant van die wind?

Is ek werklik besig met dit waarvoor ek geskape is?

Die Here plaas mense op jou pad, nooit is dit toeval nie.

Is ek die voorbeeld wat ek moet wees?

Sal my dade en woorde dieselfde taal praat?

Is ek werklik dankbaar vir dit wat my lewe omring?

Is my gedagtes regtig gevul met dit wat my gelukkig maak?

Wat sou ek doen as ek voor ‘n kruispad staan?

Die winter lê nog voor, is ek regtig voorbereid?

Het ek regtig genoeg geloof om te glo wanneer my lewe grou is?

Het ek werklik die tipe indruk gemaak,

dat mense by my sal staan?

Dis wanneer die son warm op my gesig brand,

dat ek besef: 

U het my geskape.

U sal my bystaan.

U sal voorsien.

U genade groter as enige probleem.

Heer, ek bid vir my land en al sy mense.

Ek bid vir U wonderwerk van verdraagsaamheid.

Musiek, 

My lyf voel die pols van die musiek deur my are.

Sonder om te dink beweeg ek in opdrag van iets binne my.

Woorde vorm in my gedagtes en kry gestalte in my bewegings.

In my siel voel ek die aanraking van die lied,

met sagte hande wat my ken oplig.

Soos sy musieknote teen my middellyf afsak,

kan ek nie anders as om my heupe ritmies te swaai.

My bene is so opgewonde oor al die opwinding,

gedryf oor die vloer op hul eie ritme.

Dalk wil hulle na die stilte gaan,

maar dan dra hulle my weer gou terug, 

in die afwagtende arms van die musiek. 

My hele wese word ontvoer na ‘n vreemde wêreld,

Daar is nie lig nodig nie want die musiek

maak dit lig binne my.

Hier praat niemand nie want die note het hul eie taal.

Niemand oordeel my hier, want dis net ek en die musiek,

verstrengel tot ‘n eenheid.

Sonder woorde.

Net ritmies in ‘n dans wat tot my spreek.

Deur my spreek.

Namens my spreek.

Wanneer die musiek sy laaste noot gee,

werp my liggaam haarself op die vloer.

Soos ‘n marionet is sy leweloos sonder die musiek.

Soos ‘n lugballon het sy geen rigting, 

as die wind van die musiek haar nie optel nie.

Is jy gereed?

Weereens stuur Ek vir jou ‘n uitgestrekte hand vandag.
Skrik wakker en kyk om jou rond.
Let op na die tekens wat Ek vir jou stuur.
Vul nie jou tyd met dinge wat My nie aangaan,
leef so dat mense My boodskap van goeie hoop sal sien in jou dade.
Vertel vir ander van My genade wat ek aan jou bewys.
Gebruik jou tyd om meer van My te leer,
of om ander van My te leer.
Wees soos die wyse vroue wat gereed was vir My koms.
Vul jou gedagtes met positiewe denke.
Wees bedag op jou woorde teenoor ander.
Dink voor jy van iemand anders praat.
Kyk om jou rond en weet dat jy nie alleen is nie.
Luister na My stem in die stilte van die nag.
Wees lief vir die mense wat Ek aan jou gee.
Behandel almal met respek.
Wees nederig oor die gawes wat Ek jou gee.
My kind, raak nie opstandig oor dit waaroor jy nie beheer het nie.
Ek ken jou drome, maar Ek ken ook jou pad.
Ek het jou gevorm en sekere paaie vir jou voorberei.
Vergewe die wat jou kwaad aangedoen het.
Vergewe diegene wat jou op ‘n dwaalspoor gelei het.
Vergewe jouself vir foute wat jy gemaak het.
My geliefde kind, omring jouself met mense wat My lief het.
Wees voorbereid want jou laaste uur is net aan My bekend.
Neem My uitgestrekte hand in gebed,
want jy is vir My kosbaar.

Laaste gedagte vir die dag 9 Junie ’17

Via Ria Thorpe

??Laaste gedagte vir die dag. ??Matt. 5: 23,24. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring en dit jou byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en gaan maak eers vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe.?? Kind van die Koning, hoe is jou verhouding met ander om jou? Le dit dalk in skerwe? Dit is moeilik, ek weet, maar bring van jou kant jou bes om die verhouding te herstel, want gebroke mense verhoudings belemmer ons verhouding met God. Los die wrewel so gou as moontlik op. Of is ons skynheilig deur te se ons verhouding met God is reg, terwyl ons verhouding met ander veel te wense oorlaat. Ons verhouding met ander weerspieel ons verhouding met God. Maak vrede, want God is ‘n God van vrede. Die helingsproses is nie altyd maklik nie, Maar met die hulp van ons Vader is alles moontlik. Hy gee vir jou die woorde in jou mond, en ‘n liefdevolle gesindheid dit is sy salf op die wonde. Ons moet net vra! Deur dit te doen, is daar ‘n enorme las van jou skouers af. Onopgeloste geskille en woede lei tot hartseer, spanning en ander negatiewe gevolge. En dan ly die geestelike lewe daaronder, en skade word berokken. Dit belemmer jou lewensgehalte en beperk jou potensiaal. Moenie verder daarmee saam leef nie. Bring dit vir die Here, en Hy sal jou lei. ???? Ons Vader, wat in die hemel woon, vergeef ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Here U het met ons as mens versoen, my Here help my dat ek die inisiatief sal neem oom vergewensgesind te wees en ook ander te vergeef soos U gedoen het. Dankie my Vader, vir U vergifinis en liefde. Amen.?? Goeienag, jy kan ‘n rustige nag geniet want die Here het jou vergewe. Die Here seen u.  ???

Die Boodskap

My woorde word vasgepen deur mense wat Ek self uitkies.

Soms stuur Ek ‘n boodskap met ‘n posduif,

en soms fluister Ek dit op die wind.

Somige woorde lê maar so in die lug en wag vir ‘n stukkie papier.

Maar altyd sal My boodskap jou bereik.

In die wêreld waar soveel seer en trane is,

kan die mensekind so maklik twyfel in My bestaan.

Jy mag dalk begin dink dat Jesus maar net ‘n Lone ranger was.

Dalk begin jy wonder en twyfel of Ek hoegenaamd nog wonderwerke doen.

Het jy geweet dat Ek deurentyd besig is met jou lewe?

As jy luister op die die nuus hoe baie mense daagliks vermoor word,

kan Ek verstaan jy wonder of Ek in beheer is.

Wees nie beswaard oor jou geliefdes wat reeds by My is.

Hul lewensroete is nie soos joune uitgewerk.

Jou hart mag dalk in stukkies voor jou voete lê,

en jy mag dalk, vir ‘n oomblik, teen My liefde verhard,

maar vergeet nie My verbond met jou.

Jou siel, sal soos al die ander gelowiges,

saam met My in alle Heiligheid, voort leef.

Laat die stukkies van die wêreld jou nie ontneem van My.

Laat die mis van jou omstandighede nie jou voetval bepaal.

Bring jou siel tot stilte om My asemhaling in jou nek te hoor.

Weerhou jou oë van die puin om jou en lees My woorde in die wolke.

Slaan jou hande nie saam in afgryse, maar hou hulle bymekaar in gebed.

Laat jou voete nie weg hardloop met jou,

maar volg hulle na waar Ek jou wil gebruik.

Laat jou liggaam nie bewe van vrees,

maar dans op die jeubelsang van My engele.

Laat jou woorde lewe spreuk, want daar is reeds te veel vloeke uitgespreuk.

Bid vir die boemelaar langs jou,

want laas week het hy ‘n seën oor gespreek.

Leer die kinders in jou lewe van My in die manier waarop jy lewe.

Gee liefde waar jy gaan dis dalk die enigste liefde wat daardie persoon kry.

Vra in geloof wat jy nodig het, en wag dankbaar op My koms.

Ek gee jou tyd, dalk meer as vir die ander,

gebruik dit om My dieper te leer ken,

maar ook om ander van My te vertel.

Leef nie in vrees oor wanneer of hoe jou sekonde sl kom,

maar leef in dankbaarheid vir die genade wat Ek jou skenk.

Raak dus rustig My geliefde kind.

Jy is so onskatbaar kosbaar vir My.

Ek het jou lief soos Ek Jesus lief het.

Laaste gedagte vir die dag 8 Junie ’17

Via Ria Thorpe 

??Laaste gedagte van die dag. ??Heb. 11:1,3. Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie … Omdat ons glo, weet ons … die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie.?? Hoe sien jy jouself? Hoe kyk jy na die wereld om jou, en na die lewe? Ek ken hele paar mense wat sukkel om van hulself te hou. Hulle ly aan ‘n minderwaardigheids kompleks. Om geloof te he, is om na die wereld te kyk met die bril van God se liefde. Sy bril van liefde, vergewensgesindheid, hoop, en nog baie meer. Ons taak in die lewe is om na ander te kyk met God se lig (oe). Geloof is die vermoe om anders te sien, soos die Vader ons sien. Kyk na jouself, en sien soos Hy jou sien. Hy sien ons as geliefde kinders, en het ons oneindig lief. Boonop is die wereld en die toekoms in Sy hand. Geloof is om jouself en die wereld anders te sien , soos ‘n otwikkelaar na ‘n stuk grond kyk, en sien in sy gedagte hoe die ontwikkeling gaan lyk. ????. Onse Vader, gee vir ons geestesoe om met U bril van hoop te kyk. Om U in ons toekoms raak te sien, en met verwagting vooruit te kyk. Here U het vir ons ‘n beter lewe vorentoe, wees ons genadig dat ons dit sal beerwe. Dankie Here vir die Salige hoop, en U liefde. Amen ??? Geruste aand, lekker slaap met die wete dat Sy engele oor jul waak. Jesus seen u. ??