Besef jou waarde

Jy, wat soms so eensaam voel.
Jy, wat soms wonder waarom jy alles alleen moet doen.
Jy, met die geslote siel.
Weet jy hoe ander na jou opkyk ?
Weet jy daar is mense wat dink jy’s slim.
Besef jy daar is bewondering in die kinderoë wat na jou kyk. En daardie persoon wat jou so sleg sê wens hy was jy.
Daai kyk in haar oë is eintlik omdat sy jou beny vir wie jy is. Raak stil vandag en besef jou waarde. Die Here het jou spesiaal geskape. Hy het ‘n doel vir jou.
Luister diep en hoor Sy woorde vir jou. Sy plan is veel grooter as wat jy besef. Onthou dat jy spesiaal is. Daar is vele mense wat jou ook lief het.

Posted in Gedigte.

Leave a Reply