One Comment

 1. Beste Amanda

  Die 1933-vertlaing van die Bybel soos dit in die eerste uitgawe verskyn het, is sedert 1953 nie meer in druk nie. Die hersiene uitgawe 1933/1953-vertaling is natuurlik nog vrylik in die handel sowel as by die Bybelgneootskap beskikbaar. Die hersiening in 1953 het veral met die Afrikaanse taal te doene gehad en nie met die inhoud nie.

  Met vriendelike groete

  mims turley
  hoof: kommunikasie
  kommunikasie
  t +27 21 910 8705 / f +27 21 910 8774
  bybelgenootskap van suid-afrika

Leave a Reply